Кредитни калкулатор - готовински

 

Размишљате да узмете кредит и нисте сигурни да ли ћете моћи финансијски да одговорите на ту врсту обавезе? Кредитни калкулатор ће вам помоћи да сазнате колико ће бити ваше месечно задужење, колика је укупна цена кредита и колико камате треба да платите.
Уколико узимате кредит са променљивом каматном стопом, сазнајте уз помоћ калкулатора како се то одражава на укупну цену кредита, али и ваше месечне обавезе.


Унесите податке о кредиту *
Потребна сума  
Начин финансирања депозита
Начин плаћања кредита
Број месеци на који узимате кредит  месеци
Годишња номинална каматна стопа на кредит  %
Депозит  %
Годишња номинална каматна стопа на депозит  %
Трошкови обраде  %
Накнада за превремену отплату  %

* За унос децимала користити зарез.


Важно!!!
Сви калкулатори су представљени као водичи за оквирно израчунавање камата, рата/ануитета, укупне цене кредита, износа штедње... , а камата је израчуната конформном методом. Напомињемо да ваше реално стање зависи од конкретних услова под којима се нуде финансијски производи код различитих финансијских институција. Тражите од службеника финансијске институције чији производ купујете да вам презентују укупну цену са пропратним елементима (износ камате, главнице...).


Copyright © 2008 - 2024 , НБС