Калкулатор за превремено враћање кредита - потрошачки/стамбени

 

Уз помоћ овог калкулатора сазнајете како се за превремена отплата кредита одражава на укупну цену кредита, посебно на износ камате.
Саветујемо вам да, када год вам то личне финансије дозвољавају, превремено вратите кредит и тако платите што мање камате.


Унесите податке о кредиту
Потребна сума  
Број месеци на који узимате кредит  месеци
Годишња номинална каматна стопа на кредит  %
Учешће  %
Трошкови обраде  %
Накнада за превремену отплату  %
Превремено враћање кредита
Превремено враћање после колико месеци  месеци
Начин превременог враћања кредита
Уплата  RSD
* За унос децимала користити зарез.


Важно!!!
Сви калкулатори су представљени као водичи за оквирно израчунавање камата, рата/ануитета, укупне цене кредита, износа штедње... , а камата је израчуната конформном методом. Напомињемо да ваше реално стање зависи од конкретних услова под којима се нуде финансијски производи код различитих финансијских институција. Тражите од службеника финансијске институције чији производ купујете да вам презентују укупну цену са пропратним елементима (износ камате, главнице...).


Copyright © 2008 - 2024 , НБС