Калкулатор за рефинансирање кредита - готовински

 

Важно!!!
Рефинансирање кредита није увек исплативо. Намена овог калкулатора је да вам покаже да кредит није аутоматски јефтинији иако је каматна стопа нижа, а поготово уколико је продужен период отплате, без обзира што је месечни ануитет мањи.


Унесите податке о кредиту
Потребна сума  
Начин финансирања депозита
Број месеци на који узимате кредит  месеци
Годишња номинална каматна стопа на кредит  %
Депозит  %
Годишња номинална каматна стопа на депозит  %
Трошкови обраде  %
Накнада за превремену отплату  %
Рефинансиран кредит
Период отплате новог кредита  месеци
Рефинансирање после колико месеци  месеци
Нова каматна стопа  %
Нови начин финансирања депозита
Нови депозит  %
Нова камата на депозит  %
Нови трошкови обраде  %
* За унос децимала користити зарез.


Важно!!!
Сви калкулатори су представљени као водичи за оквирно израчунавање камата, рата/ануитета, укупне цене кредита, износа штедње... , а камата је израчуната конформном методом. Напомињемо да ваше реално стање зависи од конкретних услова под којима се нуде финансијски производи код различитих финансијских институција. Тражите од службеника финансијске институције чији производ купујете да вам презентују укупну цену са пропратним елементима (износ камате, главнице...).


Copyright © 2008 - 2024 , НБС