Калкулатор за кредитне картице – минимална отплата

 

Када кредит по основу револвинг картице плаћате у минималном обавезном износу није увек лако изаћи из зачараног круга задужености. Зашто? Зато што вам се на крају сваког месеца зарачунава камата на остатак дуга која се приписује главници тако да се дуг не смањује значајно, јер износ камате није тако мали.
Овај калкулатор има за циљ да вам покаже колико заправо плаћате камате и колико вам је времена потребно да отплатите задужење по кредитној картици.
Саветујемо вам да, када год вам то личне финансије дозвољавају, враћате више од обавезног минималног износа.


Унесите податке *
Износ дуга по кредитној картици  динара
Месечна каматна стопа  %
Минимална отплата  %
* За унос децимала користити зарез.


Важно!!!
Сви калкулатори су представљени као водичи за оквирно израчунавање камата, рата/ануитета, укупне цене кредита, износа штедње... , а камата је израчуната конформном методом. Напомињемо да ваше реално стање зависи од конкретних услова под којима се нуде финансијски производи код различитих финансијских институција. Тражите од службеника финансијске институције чији производ купујете да вам презентују укупну цену са пропратним елементима (износ камате, главнице...).


Copyright © 2008 - 2024 , НБС