Калкулатор кредитне задужености

 

Кредити, кредитне картице, а посебно стамбени кредити, уколико их пажљиво не користите или услед промене одређених околности (промена каматне стопе, промена посла), у једном тренутку могу почети да вам задају проблеме. Калккулатор кредитне задужености може вам помоћи да сагледате у којој мери је ризично ваше задужење.
Резултати теста су базирани на претпоставкама, па је важно да их не прихватате као реално стање. Различите околности у којима живите узроковаће и различите одговоре код сваког од вас.
Циљ овог теста је да вам пружи информације уз помоћ којих бисте могли да идентификујете своје тренутно финансијско стање и не садржи било какав комерцијални савет. Уколико вам се учини да су вам резултати теста забрињавајући, потражите помоћ и објашњење код личног банкара или финансијског саветника.
Саветујемо вам да с времена на време проверите своје финансијско стање користећи калкулаторе НБС, поготово уколико дође до премене одређених околности.


Унесите податке *
Да ли имате отворен рачун у банци?
Да ли Вам је одобрен неки кредит?
Врста кредита


Да ли имате кредитну картицу?
Да ли сматрате да Вам дуговања по основу кредита/картица задају проблеме?
Колико имате година?
Да ли


Да ли сте
Колико имате чланова домаћинства?
Колики су Ваши лични месечни нето приходи?  динара
Колики су Ваши укупни породични месечни нето приходи (са ванредним приходима)?  динара
Колико бисте могли да уштедите месечно?  динара
Колико је Ваше месечно задужење по основу кредита/картица?  динара
Да ли сте у последњих годину дана превремено враћали дуговања по кредиту/кредитној картици?
Да ли сте више од једном поднели захтев за кредит у последњих шест месеци?
Да ли сте каснили са неком од уплата по основу кредита/картица у последњих годину дана, ако јесте упишите број дана?  дана
Да ли сте у последњих годину дана рефинансирали неки кредит?
Да ли своја дуговања по кредиту/картици измирујете путем минуса на текућем рачуну?
Да ли Вам је минус на текућем рачуну лимитиран у висини једне зараде?

Колики Вам је одобрен лимит по кредитној картици?  динара
Који проценат одобреног лимита по кредитној картици сте искористили?  %
Да ли подижете готовину са кредитне картице?
Како измирујете обавезе по кредитним картицама?

Како измирујете минус по текућем рачуну?

* За унос децимала користити зарез.


Важно!!!
Сви калкулатори су представљени као водичи за оквирно израчунавање камата, рата/ануитета, укупне цене кредита, износа штедње... , а камата је израчуната конформном методом. Напомињемо да ваше реално стање зависи од конкретних услова под којима се нуде финансијски производи код различитих финансијских институција. Тражите од службеника финансијске институције чији производ купујете да вам презентују укупну цену са пропратним елементима (износ камате, главнице...).


Copyright © 2008 - 2024 , НБС