Калкулатор кућног буџета

 

Калкулатор кућног буџета има за циљ да вам на једноставан начин прикаже како управљате својим приходима и расходима, колико новца трошите сваког месеца и како се то уклапа са вашим приходима. Уколико не ставите на папир где вам новац „одлази“, некада нисте ни свесни колико је новца потрошено за непотребне ствари.
Уз помоћ овог калкулатора можда ћете научити да је најбоља штедња, заправо, разборита потрошња.


Примања
Нето зарада  месечно
Пензија  месечно
Социјално  месечно
Дечији додатак  месечно
Камате на инвестирани новац
(орочење, инвестиционе јединице)
 месечно
Друга примања  месечно
Расходи
Покућство:
Храна/пиће  месечно
Инфостан  месечно
Струја  месечно
Телефон (фиксни+мобилни)  месечно
Огрев  месечно
Стамбени кредит/кирија  месечно
Финансијски производи:
Кредит/картица  месечно
Пензијски фонд  месечно
Штедња/инвестиције  месечно
Животно осигурање  месечно
Осигурање имовине  месечно
Друго  месечно
Деца:
Вртић  месечно
Друго  месечно
Слободно време:
Изласци  месечно
Сателитска/кабловска/интернет  месечно
Цигарете/алкохол  месечно
Годишњи одмор  месечно
Друго  месечно
Превоз:
Градски превоз  месечно
Аутомобил  месечно
Друго  месечно
Друго:
   месечно
* За унос децимала користити зарез.


Важно!!!
Сви калкулатори су представљени као водичи за оквирно израчунавање камата, рата/ануитета, укупне цене кредита, износа штедње... , а камата је израчуната конформном методом. Напомињемо да ваше реално стање зависи од конкретних услова под којима се нуде финансијски производи код различитих финансијских институција. Тражите од службеника финансијске институције чији производ купујете да вам презентују укупну цену са пропратним елементима (износ камате, главнице...).


Copyright © 2008 - 2024 , НБС