Калкулатор осигурања ануитета

 

Овај калкулатор ће Вам, на основу параметара које сами задате, приказати пројекцију ануитета (будућих периодичних исплата) које бисте почели да примате непосредно након једнократне уплате премије осигурања. Можете изабрати опцију личног доживотног ануитета - када се исплата врши само Вама или типа заједничког доживотног ануитета - код којег се обезбеђује доживотна исплата било Вама, било Вашем брачном другу.


Унесите податке *
Одаберите тип ануитета
Колики износ једнократне премије (акумулирана средства) бисте уплатили?
Са колико година бисте извршили уплату премије?
Означите Ваш пол
Која Вам је жељена динамика исплате?
Колика је каматна стопа коју Вам гарантује друштво за осигурање?  %
Колика је стопа трошкова (режијски додатак) друштва за осигурање?
 %
* За унос децимала користити зарез.


Важно!!!
Калкулатори представљају водиче за оквирно израчунавање осигураних сума / ануитета, а ваше реално стање ће зависити од конкретних услова под којим друштвo за осигурање нуди ове производе. При калкулацији су коришћени задати параметри и најновије објављене таблице смртности. Веома је важно да се код представника друштва за осигурање чији производ планирате да купите информишете о условима под којима се осигурање закључује, ризицима које оно покрива и основним елементима калкулације.


Copyright © 2008 - 2022 , НБС