Равнотежни обрачунски курсеви

 

Уз помоћ овог калкулатора можете израчунати износ потраживања по основу стамбеног кредита индексираног у швајцарским францима, који се одлаже у складу са препоруком Народне банке Србије БАН 001/13 од 31. маја 2013. године.


Параметри калкулације*
Курс EUR/CHF на дан одобравања кредита**
Проценат умањења паритета EUR/CHF  %
Обрачунски курс EUR/CHF
Актуелни курс EUR/CHF (на дан измирења рате)**
Корективни фактор
Актуелни курс CHF/RSD (на дан измирења рате)**
Пример рате у CHF из иницијалног плана*
Ануитет  CHF
Камата  CHF
Главница  CHF
* За унос децимала користити зарез.
** За унос користити максимално четири децимале.


Важно!!!
Калкулатор представља водич за оквирно израчунавање износа потраживања који се одлаже. Методологија обрачуна потраживања која се одлажу дата је у Прилогу Препоруке БАН 001/13 од 31. маја 2013. године.


Copyright © 2008 - 2022 , НБС