Калкулатор за штедњу - родитељски

 

Добили сте бебу? Једног дана, када ваша беба порасте у одраслу особу, пожелеће да студира, да купи аутомобил или пође на пут око света.
Израчунајте колико бисте новца уштедели до 18. године вашег детета уколико бисте почели да штедите од дана његовог рођења.
Овај калкулатор има за циљ да покаже колико се новца може уштедети када новац држите у кући, колико уколико штедите у банци.
Зато, поставите себи циљ и штедите!


Унесите податке *
Старост детета година                         месеци
 
Старост када преузима средства  година
Месечна уплата  динара
Камата на орочену штедњу  %
Камата по виђењу  %
* За унос децимала користити зарез.


Важно!!!
Сви калкулатори су представљени као водичи за оквирно израчунавање камата, рата/ануитета, укупне цене кредита, износа штедње... , а камата је израчуната конформном методом. Напомињемо да ваше реално стање зависи од конкретних услова под којима се нуде финансијски производи код различитих финансијских институција. Тражите од службеника финансијске институције чији производ купујете да вам презентују укупну цену са пропратним елементима (износ камате, главнице...).


Copyright © 2008 - 2024 , НБС