Калкулатор за рачунање терминског курса динара

 

Овај калкулатор се може користити за:
- рачунање терминског курса у трансакцијама терминске куповине или продаје девиза,
- рачунање терминског курса у девизним своп трансакцијама,
-за све терминске и своп трансакције у којима је једна валута динар (RSD), а друга долар (USD), евро (EUR) или швајцарски франак (CHF).


Унесите податке *
Валутни пар
Рочност трансакције
Текући курс        Извор: Народна банка Србије
Текућа каматна стопа на RSD  %  Извор: Thomson Reuters Serbia
Текућа каматна стопа на EUR  %  Извор: EURIBOR
* За унос децимала користити зарез.

Важно!!!
Овај калкулатор је само један од начина израчунавања терминског курса у терминским и своп трансакцијама купопродаје девиза и заснива се на разлици каматних стопа на две валуте. Намера његовог објављивања је да заинтересованој јавности, пре свега увозницима и извозницима, пружи увид у основни модел израчунавања терминске цене у трансакцијама терминске куповине и продаје девиза са банкама, односно могућност да виде колики би био термински курс при датим претпоставкама.
Као каматне стопе могу се користити каматне стопе са тржишта новца - offered rates (BELIBOR за RSD, EURIBOR за EUR, USD LIBOR за USD и CHF LIBOR за CHF), а као текући тржишни курс може се користити важећи средњи курс валуте из курсне листе НБС, као што је и предложено у калкулатору.


Формула за израчунавање терминског курса:

Где су:
Т - термински курс
S - текући курс
к1 - каматна стопа на страну валуту
к2 - каматна стопа на динар
d - рочност трансакције у данима

Copyright © 2008 - 2024 , НБС