Калкулатор мешовитог осигурања живота

 

Мешовитим осигурањем живота истовремено остварујете погодности осигурања и штедње. Овај калкулатор ће Вам, на основу параметара које сами задате, приказати пројекцију износа осигуране суме, тј. накнаде на коју имате право (било Ви, било лице које одредите) ако се осигурате и редовно плаћате премију осигурања. Уговорена осигурана сума се исплаћује по истеку уговора о осигурању - исплата за случај доживљења, или у току трајања осигурања - исплата за случај смрти.


Унесите податке*
Који износ премије осигурања бисте плаћали?
Која Вам је жељена динамика плаћања премије осигурања?
Са колико година би почели плаћање премије и започели осигурање?
Одредите период трајања осигурања у годинама
Означите Ваш пол
Колика је каматна стопа коју Вам гарантује друштво за осигурање?  %
Колика је стопа трошкова (режијски додатак) друштва за осигурање?
 %
* За унос децимала користити зарез.


Важно!!!
Калкулатори представљају водиче за оквирно израчунавање осигураних сума / ануитета, а ваше реално стање ће зависити од конкретних услова под којим друштвo за осигурање нуди ове производе. При калкулацији су коришћени задати параметри и најновије објављене таблице смртности. Веома је важно да се код представника друштва за осигурање чији производ планирате да купите информишете о условима под којима се осигурање закључује, ризицима које оно покрива и основним елементима калкулације.


Copyright © 2008 - 2024 , НБС